Váš košík

📍Opletalova 20, 11000, Praha, Česko

IT & ICT & mining Kentino s.r.o. Europe

📞 Tel: +420 602 338783

Procházet

Chcete si popovídat?

Zavolejte nám na +420 602 338783

VŠEOBECNÉ


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 1. Společnost Kentino International se zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí. Jsme správcem údajů a vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1998 ve znění novely nebo nahrazení obecným nařízením o ochraně osobních údajů z roku 2016 a všemi vnitrostátními právními předpisy, které se týkají zpracování osobních údajů ("právní předpisy o ochraně údajů").
 2. Přečtěte si prosím pozorně následující informace, abyste pochopili naše názory a postupy týkající se vašich údajů a způsobu, jakým s nimi budeme nakládat.
 3. Tyto zásady se vztahují na informace, které můžeme shromažďovat o:
  • Návštěvníci našich webových stránek
  • Zákazníci
  • Představitelé
  • Dodavatelé


NÁVŠTĚVNÍCI NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK


Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a zpracovávat za následujících okolností:


 1. když vyplníte online kontaktní formuláře na našich webových stránkách a poskytnete nám své jméno, adresu, e-mailovou adresu, kontaktní číslo a v některých případech i životopis;
 2. kdykoli nám poskytnete informace, když nahlásíte problém s našimi stránkami, podáte stížnost, dotaz nebo nás kontaktujete z jakéhokoli jiného důvodu. Pokud nás kontaktujete, můžeme si o této korespondenci uchovávat záznamy;
 3. když navštívíte naše stránky, můžeme uchovávat údaje, jako jsou údaje o provozu, údaje o poloze, webové deníky a další údaje o komunikaci a zdroje, ke kterým přistupujete (viz oddíl Soubory cookie níže); a
 4. kdykoli nám sdělíte své údaje nebo od vás shromáždíme údaje jakýmkoli jiným způsobem prostřednictvím našich stránek.
 5. údaje můžeme shromažďovat také následujícími způsoby:


IP adresa


 1. můžeme shromažďovat informace o vašem zařízení, včetně adresy internetového protokolu, pokud je k dispozici, a to z důvodu ochrany před podvody. Můžeme také shromažďovat informace o operačním systému a typu prohlížeče vašeho zařízení, a to za účelem správy systému a poskytování souhrnných informací našim inzerentům. Jedná se o statistické údaje o činnostech a vzorcích prohlížení našich uživatelů, které neidentifikují žádnou osobu.


Soubory cookie


 1. Naše stránky používají soubory cookie, aby vás odlišily od ostatních uživatelů našich stránek. To nám pomáhá poskytovat vám při prohlížení našich stránek dobré zážitky a také nám to umožňuje naše stránky vylepšovat. Podrobné informace o souborech cookie, které používáme, a o účelech jejich použití naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.
 2. vaše osobní údaje můžeme použít pro naše oprávněné zájmy, abychom:
 3. poskytnout vám informace nebo služby, které jste si od nás vyžádali;
 4. odpovědět na dotaz zaslaný prostřednictvím našich online kontaktních formulářů;
 5. umožnit vám účastnit se interaktivních funkcí našich stránek, pokud se tak rozhodnete;
 6. zajistit, aby obsah našich stránek byl pro vás a vaše zařízení prezentován co nejefektivnějším způsobem;
 7. zlepšovat naše stránky a služby;
 8. zpracovávat a vyřizovat jakékoli vaše stížnosti nebo dotazy a


kontaktovat vás pro marketingové účely, pokud jste se k nim přihlásili (další podrobnosti naleznete v části "ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM").


Odkazy na webové stránky


Naše stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že pokud přejdete na odkaz na některou z těchto webových stránek, budou tyto webové stránky uplatňovat odlišné podmínky pro shromažďování a ochranu vašich osobních údajů a my za tyto zásady neneseme žádnou odpovědnost. Před odesláním svých údajů na tyto webové stránky si je prosím ověřte.


ZÁKAZNÍCI


 1. Za účelem poskytování služeb zákazníkům shromažďujeme údaje, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa, kontaktní číslo, datum narození, číslo národního pojištění a finanční informace. Můžeme také získat údaje o provedených úvěrových kontrolách, pokud jste nám je poskytli.
 2. budeme sdílet osobní údaje zákazníků s našimi zaměstnanci, abychom mohli řídit náš vztah s vámi.
 3. vaše poskytnuté osobní údaje použijeme k plnění našich smluvních závazků vyplývajících ze smluv, které uzavíráme s našimi zákazníky.
 4. budeme používat osobní údaje zákazníků pro naše oprávněné zájmy, včetně:
 5. s vaším souhlasem, marketing našich dalších produktů a služeb prostřednictvím pošty a e-mailu; a
 6. s vaším souhlasem získávat vaše citlivé osobní údaje od třetích stran, včetně údajů o vašem zdravotním stavu, etnickém původu nebo trestním stíhání, od třetích stran, jako jsou zaměstnavatelé a úvěrové agentury, agentury pro prevenci podvodů a další podobné organizace.
 7. nebudeme předávat žádné osobní údaje zákazníků mimo Evropský hospodářský prostor ("EEA").


DODAVATELÉ


Budeme shromažďovat údaje, jako jsou kontaktní jména, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, abychom vás mohli kontaktovat ohledně zboží a/nebo služeb, které jsme si u vás objednali, abychom mohli plnit naše smluvní závazky a zadávat další objednávky. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi zaměstnanci, abychom mohli řídit náš vztah s vámi, a vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, po kterou budeme potřebovat vaše zboží a/nebo služby, maximálně však šest let od data našeho posledního kontaktu s vámi. Vaše osobní údaje nebudeme předávat mimo EHP.


MARKETING


Osobní údaje zákazníků můžeme použít k tomu, abychom vám poskytli informace o našich upomínkách před koncem platnosti vašeho produktu, kontaktovali vás pro nabídky/smlouvy v zásadách, aktuální informace o trhu, události na míru, publikace a získali informace o našich dalších, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat.


 1. Máte právo kdykoli odmítnout zasílání podrobných informací. Odmítnout zasílání těchto informací můžete:
 2.  zaškrtnout příslušné políčko ve formuláři, ve kterém shromažďujeme vaše údaje; -
 3. kliknutím na tlačítko pro odhlášení z odběru obsažené v každém takovém obdrženém sdělení.
 4. Pokud jste se přihlásili k odběru marketingové korespondence od nás, budeme vaše osobní údaje uchovávat od okamžiku, kdy jste se přihlásili k odběru marketingových informací od nás, nebo dokud se z odběru takové korespondence od nás neodhlásíte (podle toho, co nastane dříve).


PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 1. V souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů jsme povinni vás informovat o právním základu, na jehož základě zpracováváme vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:
 2.  pro plnění smlouvy, kterou s vámi uzavřeme;
 3. pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje, a
 4. pro naše oprávněné zájmy (jak je popsáno v těchto zásadách).
 5. vaše osobní údaje včetně citlivých osobních údajů budeme zpracovávat také v případě, že jsme k tomu získali váš výslovný souhlas.


ZPŘÍSTUPNĚNÍ VAŠICH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM


 1. Kromě třetích stran uvedených výše v těchto zásadách můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit třetím stranám pro následující legitimní obchodní účely:
 2.  pracovníkům, aby vám usnadnili poskytování služeb;
 3. poskytovatelé IT softwaru, kteří hostují naše webové stránky a ukládají data naším jménem; a
 4. potenciálnímu kupci části nebo celého našeho podniku nebo majetku, přičemž jedním z převáděných aktiv budou i osobní údaje včetně vašich údajů.
 5. Vaše osobní údaje můžeme sdělit policii, regulačním orgánům, právním poradcům nebo podobným třetím stranám, pokud máme zákonnou povinnost vaše osobní údaje sdělit nebo sdílet, abychom splnili jakoukoli zákonnou povinnost nebo abychom mohli vymáhat nebo uplatňovat naše smlouvy, nebo abychom mohli chránit naše práva, majetek nebo bezpečnost našich zákazníků či jiných osob. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika.
 6. Vaše osobní údaje neprodáváme ani nešíříme jiným organizacím bez vašeho souhlasu.


PŘESHRANIČNÍ PŘENOSY DAT


Osobní údaje nepředáváme mimo EHP. V případě, že to bude v budoucnu nutné, zajistíme, aby byla zavedena ochranná opatření, která zajistí, že takové předávání bude v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.


ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ


 1. Informace, které nám poskytnete, jsou sdíleny na našich zabezpečených serverech. Zavedli jsme vhodná fyzická, technická a organizační opatření, která mají zabezpečit vaše informace proti náhodné ztrátě a neoprávněnému přístupu, použití, změně nebo zveřejnění. Kromě toho omezujeme přístup k osobním údajům na ty zaměstnance, zástupce, dodavatele a další třetí strany, které mají oprávněnou obchodní potřebu takového přístupu.
 2.  Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, které vám umožňuje přístup k určitým částem našich stránek, jste odpovědní za to, že toto heslo budete uchovávat v tajnosti. Žádáme vás, abyste heslo nikomu nesdělovali.
 3. Přenos informací přes internet bohužel není zcela bezpečný. Přestože se budeme snažit vaše osobní údaje chránit, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich informací přenášených na naše stránky; jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko.


PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM, JEJICH AKTUALIZACI, VYMAZÁNÍ A OMEZENÍ JEJICH POUŽÍVÁNÍ.


 1. Je důležité, aby osobní údaje, které o vás uchováváme, byly přesné a aktuální. Informujte nás prosím, pokud se osobní údaje, které o vás uchováváme, změní.
 2. Právní předpisy o ochraně údajů vám dávají určitá práva týkající se vašich osobních údajů. Za určitých okolností máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů a odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud byl udělen.
 3. Můžete nás také požádat o provedení následujících úkonů:
 4. aktualizovat nebo změnit své osobní údaje, pokud se domníváte, že jsou nepřesné;
 5. zcela odstranit vaše osobní údaje z naší databáze;
 6. zasílat vám kopie vašich osobních údajů v běžně používaném formátu a předávat vaše údaje jinému subjektu, pokud jste nám je poskytli a my je zpracováváme elektronicky s vaším souhlasem nebo pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy;
 7.  omezit používání vašich osobních údajů; a
 8. umožnit vám přístup k informacím, které o vás uchováváme, a poskytnout vám je ve srozumitelné formě.
 9. Můžeme si od vás vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost. Právní předpisy o ochraně údajů nám mohou umožnit nebo vyžadovat, abychom vám odmítli poskytnout přístup k některým nebo všem osobním údajům, které o vás uchováváme, nebo abychom vyhověli žádostem podaným v souladu s vašimi výše uvedenými právy. Pokud vám nemůžeme poskytnout přístup k vašim osobním údajům nebo vyřídit jakoukoli jinou žádost, kterou obdržíme, budeme vás informovat o důvodech, s výhradou případných zákonných nebo regulačních omezení.
 10. Veškeré žádosti týkající se výše uvedeného nám zašlete na adresu [email protected] a uveďte své jméno a akci, kterou chcete, abychom provedli. Upozorňujeme, že v souvislosti s žádostmi o přístup k osobním údajům si vyhrazujeme právo účtovat přiměřený poplatek za vyhovění vaší žádosti.


PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS


Pokud jste poskytli souhlas se shromažďováním, zpracováním a přenosem svých osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním. Chcete-li svůj souhlas odvolat, kontaktujte nás na adrese [email protected] nebo nám zavolejte na +421918724341


ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli aktualizovat a veškeré změny, které v nich provedeme, budou zveřejněny na této stránce. Budeme vás informovat, pokud dojde k jakýmkoli změnám těchto zásad, které podstatně ovlivní způsob, jakým shromažďujeme, uchováváme nebo zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud bychom chtěli vaše dříve shromážděné osobní údaje použít k jiným účelům, než o kterých jsme vás informovali v době jejich shromažďování, před použitím vašich osobních údajů k novému nebo nesouvisejícímu účelu vás na to upozorníme, a pokud to vyžaduje zákon, vyžádáme si váš souhlas. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat bez vašeho vědomí nebo souhlasu, pokud to vyžadují platné zákony nebo předpisy.

Pracovní doba:

Po-Pá 9:00-18:00 hod.
V sobotu zavřeno
V neděli zavřeno

Telefon:

Whatsapp

+420 602 338783
(český telefon)

Všeobecná kancelář:

Opletalova 20, 11000 Praha, Česko

cs_CZCzech